Välkommen!


Här registrerar du dig till vårt system. Vi tar hand om allt förpackningsglas i Sverige och tillhandahåller en tjänst enligt lagen om producentansvar.


Ansök om medlemskap FTI